Utlysning studentpraktikant høsten 2016

Last updated: 16.02.2016 // NB! SØKNADSFRISTEN FOR DENNE UTLYSNINGEN HAR NÅ UTLØPT! Den norske ambassaden i Dublin har ledig praktikantplass høsten 2016. Søknadsfrist er 7. mars 2016 med tiltredelse juli/august 2016. Praktikantoppholdets varighet er inntil seks måneder.

Målsettingen med praktikantordningen ved utenriksstasjonene er å spre kunnskap og interesse for arbeidet i Utenrikstjenesten. Under veiledning av ambassadens faste personale vil praktikanten ta del i løpende oppgaver i tilknytning til blant annet kultursamarbeid, informasjonsarbeid, politisk og økonomisk informasjonsinnhenting og rapportering, samt enkelte administrative arbeidsoppgaver.

Det blir lagt vekt på at praktikanten, gjennom orienteringer og løpende veiledning, skal få en så bred innsikt som mulig i ambassadens virksomhet og i Utenrikstjenestens organisering og oppgaver.

Praktikanten må være under utdanning ved et godkjent lærested og ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere. Praktikantoppholdet er ikke lønnet. Det vil imidlertid bli gitt et stipend til dekning av boutgifter. Stipendet fastsettes i forhold til UDs gjeldende satser for levekostnader i landet, ca. 9 500 NOK pr mnd. Praktikanten er selv ansvarlige for utgifter forbundet med reise til og fra Dublin. Det må fremlegges dokumentasjon på medlemskap i norsk folketrygd.

Praktikanten kan kvalifisere til stipend gjennom Erasmus+. For mer informasjon om dette, kontakt Erasmus+-prosjektet på http://studeriutlandet.no/Studieprogram/Erasmus-studieopphold.

I vurderingen av søkerne vil det bli lagt vekt på relevant faglig bakgrunn samt god skriftlig og muntlig fremstillingsevne samt meget gode muntlige og skriftlige kunnskaper i engelsk. Det forutsettes god kjennskap til bruk av IKT-verktøy. Søkere bør ha interesse for politikk, samfunn og samfunnsøkonomiske forhold.

Søkere må være norske statsborgere.

Søknadsfrist er 7. mars 2016, med tiltredelse juli/august 2016. Varighet er inntil seks måneder. Søknad og CV sendes til .

Spørsmål om praktikantplassen kan rettes til ambassadesekretær Sølve Steinhovden på e-post eller telefon +353 1 662 1800 / +47 23 98 21 00