For nordmenn

Alle nordmenn som skal reise til utlandet, enten på ferie eller permanent, oppfordres til å benytte UDs system for Reiseregistrering. Les mer

Noen tvangsreturnerte barn med lang oppholdstid i Norge kan nå få en ny vurdering av saken sin. Den nye ordningen omfatter en begrenset gruppe barn og deres familier. Les mer

Globalskolen logo. Photo: Globalskolen.

Globalskolen er et undervisningstilbud til barn av norske foreldre bosatt i utlandet. Les mer

Torbjørn Holt og Ingrid Ims er hhv sjømannsprest i London og studentprest for Irland. Les mer

Norske borgere bosatt i Irland kan registrere seg ved ambassaden. Registrering er frivillig. Les mer

The Irish Scandinavian Club is a club where people from Scandinavia and Ireland meet and have a pleasant time together. People from the other Nordic countries and people of other nationalities are also welcome. The members receive a bimonthly newsletter and can join all the activities. Les mer

Du kan nå lett finne ut om din utdanning er godkjent i Irland ved hjelp av websiden til Qualifications Recognition Ireland. Les mer

Nettkirken er et alternativ til norske ungdommer bosatt i utlandet og som ønsker å konfirmere seg i Den Norske Kirke. Les mer