Nødpass

Sist oppdatert: 22.01.2015 // Dersom man er ute på reise og passet blir stjålet eller tapt under reiasen, kan ambassaden i enkelte tilfeller utstede nødpass

Ambassaden gjør oppmerksom på at politiet har skjerpet reglene for utstedelse av nødpass. Nødpass utstedes KUN i særskilte tilfeller, https://www.politi.no/vestfold/aktuelt/nyhetsarkiv/2013_06/Nyhet_12542.xml.

Den som har tapt, mistet eller blitt frastålet sitt pass må melde dette til irsk politi (Garda Siochana) . Det er viktig å merke seg at man må få en utskrift av tapsmeldingen, da det ikke er nok med et referansenummer.

I tillegg til tapsmelding, må søker ha med to passbilder. Gebyr for nødpass er det samme som for vanlig pass; €55 for søkere over 16 år, og €35 for de under.

Et nødpass er kun gyldig for en hjemreise til Norge, og skal leveres inn til politiet ved ankmost til landet.