Konsulær informasjon

Tilsammen ca. 100 ambassader og underliggende fagkonsulater, i tillegg til ca. 400 honorære konsulater gir bistand til norske reisende i utlandet. Ambassader og fagkonsultater er bemannet med personale utsendt fra Norge. Honorære konsulater er normalt bemannet med privatpersoner fra vedkommende land, som uten lønnsgodtgjørelse ivaretar norske interesser på stedet. Les mer

Alle som trenger pass må kontakte ambassaden på forhånd for å avtale tid om dette. Les mer

Dersom man er ute på reise og passet blir stjålet eller tapt under reiasen, kan ambassaden i enkelte tilfeller utstede nødpass Les mer

Ambassaden har mottatt følgende presisering angående regler for tap av norsk statsborgerskap. Les mer

Vigsel ved ambassaden. Les mer

Dersom du utvandret fra Norge mellom 1960 og 1975, og siden ikke har vært bostedsregistrert i Norge, bes du ta kontakt med ambassaden før du søker om nytt pass. Les mer