Prosedyrer for søknad om pass ved ambassaden i Dublin

Sist oppdatert: 11.02.2016 // Alle som trenger pass må kontakte ambassaden på forhånd for å avtale tid om dette.

Siden våren 2010 er ambassaden pålagt å innhente biometriske data når det søkes om pass til norske borgere over 12 år. Dette skyldes at Norge må følge kravene fra Schengen om biometri i pass. Alle som trenger pass må kontakte ambassaden på forhånd for å avtale tid om dette.

Under følger retningslinjer for passøkere og hva som kreves av dokumentasjon.

Søkere 12 år og eldre:

  • Foto, fingeravtrykk og digital signatur avgis ved personlig fremmøte på ambassaden. Det er ikke lenger nødvendig å ha med passfoto.
  • Det gamle passet må fremlegges som legitimasjon.

Søkere under 12 år:

  • Ettersom søkere under 12 ikke skal avgi biometriske data, følges de gamle reglene ved søknad om pass, og man må derfor bringe med 2 stk passbilder av barnet.

For umyndige:

For personer under 18 år, må begge foreldrene godkjenne at det utstedes pass til vedkommende. Minst en av foreldrene møte opp på ambassaden, sammen med barnet. Dersom ikke begge foreldrene møter, må den som ikke stiller, undertegne fullmakt på at han/hun godtar at det søkes om norsk pass. Fullmaktsskjema finnes her.

Barn uten personnummer

Ingen kan få norsk pass uten personnummer. Dersom barnet er født i utlandet og ikke tidligere har hatt pass / personnummer, må man først få tildelt dette. Om barnet er under 12 kan søknad om personnummer og pass innleveres samtidig. Om barnet er over 12, må man først søke om personnummer, og deretter komme tilbake til ambassaden for å fullføre passøknaden.

Dokumentasjon som kreves for dette er:

  • barnets fødselsattest
  • begge foreldrenes pass
  • skriftlig fullmakt fra den av foreldrene som ev. ikke stiller.

Det er viktig å merke seg at alle som trenger pass, kontakte ambassaden på forhånd for å inngå avtale om tidspunkt. Dette er viktig av personvernhensyn, samt at ambassaden må rigge til utstyret for biometrisk fangst.

Passgebyrene er for tiden:

  • Inntil 16 år - €30
  • Over 16 år - €50