Qualifications Recognition - Ireland. Anerkjennelse av utenlandske kvalifikasjoner

Sist oppdatert: 22.01.2015 // Du kan nå lett finne ut om din utdanning er godkjent i Irland ved hjelp av websiden til Qualifications Recognition Ireland.

The National Qualifications Authority of Ireland er en organisasjon som jobber med godkjenning av utenlandsk utdanning i Irland. På websiden deres finnes blant annet et søknadsskjema for anerkjennelse av utenlandske  kvalifikasjoner, en liste over pågående prosjekter for anerkjenning, samt en link til et verktøy der man kan se hvordan ens egen utdanning kan sammenlignes med irsk på de ulike nivåer. Dette verktøyet vil også være et godt hjelpemiddel for irske arbeidsgivere ved ansettelse av utenlandsk arbeidskraft.