Tvangsreturnerte barn med lang oppholdstid i Norge kan nå få en ny vurdering

Sist oppdatert: 17.06.2015 // Noen tvangsreturnerte barn med lang oppholdstid i Norge kan nå få en ny vurdering av saken sin. Den nye ordningen omfatter en begrenset gruppe barn og deres familier.

Familien kan be Utlendingsnemnda (UNE) om en ny vurdering av saken. UNE vil da se spesielt på barnets tilknytning til Norge og hensynet til barnets beste.

For informasjon se http://www.udi.no/viktige-meldinger/lengevarende-barn-far-na-mulighet-for-en-ny-vurdering-av-saken/