Landinformasjon

Irland er blant de land som ble hardest rammet av den globale finanskrisen. Den økonomiske krisen karakteriseres som en av de verste i republikkens historie som selvstendig stat. Nå peker imidlertid flere indikatorer i riktig retning, og man opplever moderat vekst samtidig som arbeidsledigheten synker og er på sitt laveste siden krisen inntraff. Les mer

Landnotat for næringslivet. Les mer

Diplomatiske forbindelser mellom Irland og Norge ble opprettet i 1950 da Norges ambassade i London ble sideakkreditert til Irland. Den norske ambassaden i Dublin ble opprettet i 1983. Les mer

Irsk politikk Les mer