Nåværende praktikanter Erlend Bern Aaser og Fride Sunde Lavik Nåværende praktikanter Erlend Bern Aaser og Fride Sunde Lavik

Praktikantplass ved den norske ambassaden i Dublin

NB. SØKNADSFRISTEN FOR DENNE UTLYSNINGEN HAR NÅ UTLØPT. Den norske ambassaden i Dublin søker praktikanter for våren 2017. Søknadsfristen er 16.oktober.

Et praktikantopphold ved ambassaden i Dublin gir deg en unik mulighet til å få innblikk i et spennende og dynamisk land i endring. Ambassaden kan tilby et lærerikt og variert praktikantopphold for studenter med interesse for internasjonale forhold. 

Arbeidsoppgaver

Målsettingen med praktikantordningen er å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Det blir derfor lagt vekt på at praktikanten skal få bredest mulig innsikt i ambassadens virksomhet.

Som praktikant må du være forberedt på at arbeidsoppgavene varierer fra dag til dag. Ambassaden i Dublin er en liten utenriksstasjon, og du blir derfor et viktig medlem av staben. Dine arbeidsoppgaver vil inkludere politisk og økonomisk rapportering, kulturformidling, og næringslivsfremme. Du vil også ha ansvar for oppdatering av ambassaden sin hjemmeside og diverse sosiale medier. I tillegg vil du besvare henvendelser fra publikum, tilrettelegge for besøk og arrangementer, og bidra til ambassadens konsulærarbeid.

Kvalifikasjoner

For å søke må du være norsk statsborger, og kan ikke ha vært praktikant ved en norsk utenriksstasjon tidligere. Søkere må være underveis i en bachelor- eller mastergrad. Du kan også søke hvis du har avsluttet en bachelorgrad og tar sikte på å begynne på en mastergrad etter praktikantoppholdet.  Ambassaden i Dublin søker en praktikant med interesse for arbeidet i utenrikstjenesten, med gode samarbeidsevner og evne til å sette seg raskt inn i nye problemstillinger. Praktikanten må også ha meget god formidlingsevne på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig.

Søkere må oppfylle de formelle kravene som gjelder for studentpraktikantordningen: https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/dep/studentpraktikantordningen/id485910/

Praktiske forhold

Det vil bli foretatt en totalvurdering hvor både utdannelse, arbeidserfaring og personlige egenskaper vil bli vektlagt betydning. Aktuelle søkere vil bli invitert til telefonintervju. Praktikantoppholdet har en varighet på inntil seks måneder, med tiltredelse januar/februar 2017. Praktikantoppholdet er ulønnet, men det gis et stipend på 10.500 nok per måned. I tillegg kan praktikantoppholdet kvalifisere for stipend gjennom Erasmus+. For mer informasjon, kontakt internasjonal koordinator ved din hjemmeinstitusjon og les mer på StudieriUtlandet.no

http://studeriutlandet.no/Studieprogram/Erasmus-praksisopphold

 

Søknadsfristen er 16. oktober. Kortfattet søknad med CV og vitnemål sendes til: . 

Spørsmål om praktikantoppholdet kan rettes til ambassadesekretær Sølve Steinhovden på e-post eller på telefon +353 1 662 1800 / +47 23 98 21 00. Eventuelt kan du kontakte nåværende studentpraktikanter Erlend Bern Aaser () og Fride Sunde Lavik ().