Reiseregistrering

Sist oppdatert: 21.01.2015 // Alle nordmenn som skal reise til utlandet, enten på ferie eller permanent, oppfordres til å benytte UDs system for Reiseregistrering.

Reiseregistrering er et tilbud til nordmenn på reise i utlandet. Det dreier seg om frivillig registrering av utenlandsopphold via web. Det anbefales at alle som skal til land utenfor Europa og Nord-Amerika registrerer seg. I tillegg anbefales registrering også for alle som skal være i utlandet over lengre tid (studenter og andre fastboende).

Reiseregistreringen har to hovedformål; krisehåndtering i forbindelse med eventuelle katastrofer og vedlikehold av kontaktlister for embedsdistriktene til utsendelse av informasjon og lignende.

Registreringen gjøres online på www.reiseregistrering.no