Globalskolen logo. Photo: Globalskolen

Globalskolen

Sist oppdatert: 23.06.2016 // Globalskolen er et undervisningstilbud til barn av norske foreldre bosatt i utlandet.

Globalskolen gir undervisning i norsk, samfunnsfag og KRLE til barn som går på lokale eller internasjonale skoler i utlandet. Undervisningen bygger på norsk læreplan for grunnskolen, Kunnskapsløftet. All undervisning skjer over Internett. Tilbudet er godkjent og delfinansiert av Utdanningsdirektoratet i Norge. I høstsemesteret får Globalskolen betalt for inntil 1400 elever. Tidlig påmelding er viktig for å være sikker på å få elevplass.

Mer informasjon og søknadsskjema finner du på http://www.globalskolen.no/web/