For nordmenn

Would you like your children to be learn Norwegian better? Then Norgesskolen could be the solution. Les mer

Alle nordmenn som skal reise til utlandet, enten på ferie eller permanent, oppfordres til å benytte UDs system for Reiseregistrering. Les mer

Noen tvangsreturnerte barn med lang oppholdstid i Norge kan nå få en ny vurdering av saken sin. Den nye ordningen omfatter en begrenset gruppe barn og deres familier. Les mer

Globalskolen logo. Photo: Globalskolen.

Globalskolen er et undervisningstilbud til barn av norske foreldre bosatt i utlandet. Les mer

Torbjørn Holt og Ingrid Ims er hhv sjømannsprest i London og studentprest for Irland. Les mer

Norske borgere bosatt i Irland kan registrere seg ved ambassaden. Registrering er frivillig. Les mer

The Irish Scandinavian Club is a club where people from Scandinavia and Ireland meet and have a pleasant time together. People from the other Nordic countries and people of other nationalities are also welcome. The members receive a bimonthly newsletter and can join all the activities. Les mer

Du kan nå lett finne ut om din utdanning er godkjent i Irland ved hjelp av websiden til Qualifications Recognition Ireland. Les mer